Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego:

Urząd Gminy: Bedlno
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Bedlno, 99-311 Bedlno,  tel.: (0-24) 282-14-20, fax: 282-17-50
  strona BIP: http://ugbedlno.bip.org.pl

Urząd Gminy: Bielsk
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  pl. Wolnoďż˝ci 3A, 09-230 Bielsk,  tel.: (0-24) 265-01-01, fax: 265-01-05
  strona BIP: http://ugbielsk.bip.org.pl

Urząd Gminy: Brochďż˝w
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  Brochďż˝w 125, 05-088 Brochďż˝w,  tel.: (0-22) 725-70-03, fax: 725-70-03
  strona BIP: http://brochow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Brudzeń Duży
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  Brudzeń Duży 1, 09-414 Brudzeń Duży,  tel.: (0-24) 260-40-81, fax: 260-40-23
  strona BIP: http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Urząd Gminy: Czosnów
  województwo: mazowieckie, powiat: nowodworski
  ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów,  tel.: (0-22) 785-02-01, fax: 785-00-57
  strona BIP: http://czosnow.bip.org.pl

Urząd Miasta i Gminy: Drobin
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin,  tel.: (0-24) 260-14-41, fax: 260-10-62
  strona BIP: http://umgdrobin.bip.org.pl

Urząd Gminy: Dzierz��nia
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝oďż˝ski
  Dzierz��nia, 09-164 Dzierz��nia,  tel.: (0-23) 661-59-04, fax: 661-59-02
  strona BIP: http://ugdzierzaznia.bip.org.pl

Urząd Gminy: ďż˝odygowice
  województwo: śląskie, powiat: ďż˝ywiecki
  ul. Piďż˝sudskiego 75, 34-325 ďż˝odygowice,  tel.: (0-33) 863-05-00, fax: 863-05-01
  strona BIP: http://uglodygowice.bip.org.pl

Urząd Gminy: Gmina Łą…ck
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  Gostynińska 2, 09-520 Łąck,  tel.: (0-24) 384-14-00, fax:  384-14-15
  strona BIP: http://uglack.bip.org.pl

Urząd Miasta: Gostynin
  województwo: mazowieckie, powiat: gostyniďż˝ski
  pl. Wolnoďż˝ci 26, 09-500 Gostynin,  tel.: (0-24) 236-07-10, fax: 236-07-12
  strona BIP: http://umgostynin.bip.org.pl

Urząd Gminy: Gostynin
  województwo: mazowieckie, powiat: gostyniďż˝ski
  pl. Wolnoďż˝ci 26, 09-500 Gostynin,  tel.: (0-24) 236-07-50, fax: 236-07-69
  strona BIP: http://uggostynin.bip.org.pl

Urząd Gminy: Gozdowo
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Krystyny Gozdawy, 09-213 Gozdowo,  tel.: (0-24) 276-21-12, fax: 364-48-23
  strona BIP: http://uggozdowo.bip.org.pl

Urząd Gminy: Gzy
  województwo: mazowieckie, powiat: puďż˝tuski
  Gzy, 06-126 Gzy,  tel.: (0-23) 691-31-67, fax: 691-31-67
  strona BIP: http://uggzy.bip.org.pl

Urząd Gminy: Iłów
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Płocka 2, 96-520 Iłów,  tel.: (0-24) 267-50-80, fax: 267-50-81
  strona BIP: http://bip.ilow.pl

Urząd Gminy: Jastrzďż˝b
  województwo: mazowieckie, powiat: szydďż˝owiecki
  pl. Wolnoďż˝ci 5, 26-502 Jastrzďż˝b,  tel.: (0-48) 628-48-60, fax: 628-48-61
  strona BIP: http://ugjastrzab.bip.org.pl

Urząd Gminy: Joniec
  województwo: mazowieckie, powiat: płoński
  Joniec, 09-131 Joniec,  tel.: (0-23) 661-60-41, fax: 661-63-30
  strona BIP: http://ugjoniec.bip.org.pl

Urząd Miasta i Gminy: Kaďż˝uszyn
  województwo: mazowieckie, powiat: miďż˝ski
  ul. Pocztowa 1, 05-310 Kaďż˝uszyn,  tel.: (0-25) 676-00-44, fax: 757-60-26
  strona BIP: http://umgkaluszyn.bip.org.pl

Urząd Gminy: Kazanów
  województwo: mazowieckie, powiat: zwoleński
  pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,  tel.: (0-48) 676-60-33, fax: 676-60-55
  strona BIP: http://ugkazanow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Kolbudy
  województwo: pomorskie, powiat: gdaďż˝ski
  ul. Staromďż˝yďż˝ska 1, 83-050 Kolbudy,  tel.: (0-58) 691-05-21, fax: 691-05-58
  strona BIP: http://ugkolbudy.bip.org.pl

Urząd Gminy: Krzyżanów
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Krzyżanów, 99-314 Krzyżanów,  tel.: (0-24) 356-22-00, fax: 356-29-00
  strona BIP: http://ugkrzyzanow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Łanięta
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Łanięta, 99-306 Łanięta,  tel.: (0-24) 356-74-00, fax: 356-74-03
  strona BIP: http://uglanieta.bip.org.pl

Urząd Gminy: Magnuszew
  województwo: mazowieckie, powiat: kozienicki
  ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew,  tel.: (0-48) 621-71-05, fax: 621-70-25
  strona BIP: http://ugmagnuszew.bip.org.pl

Urząd Gminy: Mała Wieś
  województwo: mazowieckie, powiat: płocki
  ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś,  tel.: (0-24) 269-79-60, fax:  269-79-61
  strona BIP: http://malawies.bip.org.pl

Urząd Gminy: Młodzieszyn
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,  tel.: (0-46) 864-17-50, fax: 864-17-65
  strona BIP: http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl

Urząd Miasta i Gminy: Mordy
  województwo: mazowieckie, powiat: siedlecki
  ul. Kiliďż˝skiego 9, 08-140 Mordy,  tel.: (0-25) 641-54-02, fax: 641-51-15
  strona BIP: http://umigmordy.bip.org.pl

Urząd Gminy: Naruszewo
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝oďż˝ski
  Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo,  tel.: (0-23) 663-10-51, fax: 663-10-51
  strona BIP: http://ugnaruszewo.bip.org.pl

Urząd Miasta: Nasielsk
  województwo: mazowieckie, powiat: nowodworski
  ul. Kiliďż˝skiego 70, 05-190 Nasielsk,  tel.: (0-23) 693-30-00, fax: 691-24-70
  strona BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl

Urząd Gminy: Nowe Ostrowy
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  Nowe Ostrowy 80 , 99-350 Nowe Ostrowy,  tel.: (0-24) 356-14-00 , fax: 356-14-00
  strona BIP: http://noweostrowy.bip.org.pl

Urząd Gminy: Nowy Duninďż˝w
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninďż˝w,  tel.: (0-24) 261-02-36, fax: 261-02-72
  strona BIP: http://ugnowyduninow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Ojrzeń
  województwo: mazowieckie, powiat: ciechanowski
  ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń,  tel.: (0-23) 671-83-20, fax: 671-83-10
  strona BIP: http://ugojrzen.bip.org.pl

Urząd Gminy: Opinogďż˝ra Gďż˝rna
  województwo: mazowieckie, powiat: ciechanowski
  ul. Zygmunta Krasiďż˝skiego 4, 06-406 Opinogďż˝ra,  tel.: (0-23) 673-61-10, fax: 673-61-10
  strona BIP: http://ugopinogora.bip.org.pl

Urząd Gminy: Pacyna
  województwo: mazowieckie, powiat: gostyniďż˝ski
  ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna,  tel.: (0-24) 285-80-54, fax: 285-80-64
  strona BIP: http://bip.pacyna.mazowsze.pl

Urząd Miasta: Płońsk
  województwo: mazowieckie, powiat: płoński
  ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk,  tel.: (0-23) 662-26-91, fax: 662-55-11
  strona BIP: http://umplonsk.bip.org.pl

Urząd Gminy: Płońsk
  województwo: mazowieckie, powiat: płoński
  ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk,  tel.: (0-23) 662-56-35, fax: 662-24-26
  strona BIP: http://ugplonsk.bip.org.pl

Urząd Miasta: Pruszkďż˝w
  województwo: mazowieckie, powiat: pruszkowski
  ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkďż˝w,  tel.: (0-22) 735-88-88, fax: 735-88-88
  strona BIP: http://umpruszkow.bip.org.pl

Urząd Miasta i Gminy: Puďż˝tusk
  województwo: mazowieckie, powiat: puďż˝tuski
  ul. Rynek 41, 06-100 Puďż˝tusk,  tel.: (0-23) 692-82-41, fax: 692-42-96
  strona BIP: http://bip.pultusk.pl/

Urząd Gminy: Puszcza Mariańska
  województwo: mazowieckie, powiat: żyrardowski
  ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,  tel.: (0-46) 831-81-51, fax: 831-81-18
  strona BIP: http://ugpuszczamarianska.bip.org.pl

Urząd Gminy: Radzanďż˝w
  województwo: mazowieckie, powiat: biaďż˝obrzeski
  Radzanďż˝w 92 A, 26-807 Radzanďż˝w,  tel.: (0-48) 613-62-62, fax: 613-62-62
  strona BIP: http://ugradzanow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Radzanowo
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  ul. Pďż˝ocka 32, 09-451 Radzanowo,  tel.: (0-24) 369-50-10, fax: 369-50-11
  strona BIP: http://ugradzanowo.bip.org.pl

Urząd Gminy: Rościszewo
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Jana Pawła II 19, 09-204 Rościszewo,  tel.: (0-24) 276-40-76, fax: 276-42-01
  strona BIP: http://rosciszewo.bip.org.pl

Urząd Gminy: Rymanów
  województwo: podkarpackie, powiat: krośnieński
  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów,  tel.: (0-13) 435-50-06, fax: 435-57-65
  strona BIP: http://rymanow.bip.org.pl

Urząd Gminy: Sanniki
  województwo: mazowieckie, powiat: gostyniďż˝ski
  ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,  tel.: (0-24) 277-78-10, fax: 277-78-15
  strona BIP: http://sanniki.bip.org.pl

Urząd Gminy: Sďż˝ubice
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  ul. Pďż˝ocka 32, 09-533 Sďż˝ubice,  tel.: (0-24) 277-89-30, fax: 277-89-49
  strona BIP: http://ugslubice.bip.org.pl

Urząd Gminy: Sďż˝upno
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  ul. Miszewska 8a, 09-472 Sďż˝upno,  tel.: (0-24) 267-95-60, fax: 261-95-38
  strona BIP: http://ugslupno.bip.org.pl

Urząd Gminy: Siennica
  województwo: mazowieckie, powiat: miński
  ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica,  tel.: (0-25) 757-20-20, fax: 757-20-95
  strona BIP: http://ugsiennica.bip.org.pl

Urząd Gminy i Miasta: Sochaczew
  województwo: mazowieckie, powiat: sochaczewski
  ul. 1 -go Maja 16, 96-500 Sochaczew,  tel.: (0-46) 862-27-30, fax: 862-26-02
  strona BIP: http://sochaczew.bip.org.pl

Urząd Gminy: Sochocin
  województwo: mazowieckie, powiat: płoński
  pl. Nowotki 9, 09-110 Sochocin,  tel.: (0-23) 661-80-01, fax: 661-80-55
  strona BIP: http://ugsochocin.bip.org.pl

Urząd Gminy: Somianka
  województwo: mazowieckie, powiat: wyszkowski
  Somianka, 07-203 Somianka,  tel.: (0-29) 741-87-90, fax: 741-87-14
  strona BIP: http://ugsomianka.bip.org.pl

Urząd Gminy: Stara Bďż˝otnica
  województwo: mazowieckie, powiat: biaďż˝obrzeski
  Stara Bďż˝otnica 44, 26-806 Stara Bďż˝otnica,  tel.: (0-48) 385-77-90, fax: 385-77-90
  strona BIP: http://starablotnica.bip.org.pl

Urząd Gminy: Strachďż˝wka
  województwo: mazowieckie, powiat: woďż˝omiďż˝ski
  ul. Norwida 6, 05-282 Strachďż˝wka,  tel.: (0-25) 756-28-28, fax: 756-28-29
  strona BIP: http://ugstrachowka.bip.org.pl

Urząd Gminy: Strzelce
  województwo: łódzkie, powiat: kutnowski
  ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce,  tel.: (0-24) 356-66-01, fax: 356-66-15
  strona BIP: http://ugstrzelce.bip.org.pl

Urząd Gminy: Ślemień
  województwo: śląskie, powiat: żywiecki
  Ślemień 430, 34-323 Ślemień,  tel.: (0-33) 865-40-98, fax: 865-40-98
  strona BIP: http://ugslemien.bip.org.pl

Urząd Gminy i Miasta: Wyszogrďż˝d
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝ocki
  ul. Rďż˝bowska 37, 09-450 Wyszogrďż˝d,  tel.: (0-24) 267-26-00, fax: 267-26-01
  strona BIP: http://ugimwyszogrod.bip.org.pl

Urząd Gminy: Zaďż˝uski
  województwo: mazowieckie, powiat: pďż˝oďż˝ski
  Zaďż˝uski, 09-142 Zaďż˝uski,  tel.: (0-23) 661-90-13 , fax: 661-90-13
  strona BIP: http://ugzaluski.bip.org.pl

Urząd Gminy: Zawidz
  województwo: mazowieckie, powiat: sierpecki
  ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny,  tel.: (0-24) 276-61-01, fax: 276-61-44
  strona BIP: http://zawidz.bip.org.pl

Płock Portal Plocman Sp. z o.o.